Tối 15/11: Chủ tịch Hạ viện tán thành TT Trump làm ứng cử viên tổng thống năm 2024