Bản Tin Đặc Biệt Trong Ngày 15 Thang 11 Nam 2023 – NTN Tổng Hợp

Peter Tran

BẢN TIN ĐẶC BIỆT TRONG NGÀY 15 THANG 11 NAM 2023 – NTN TONG HOP

From: Nam Nguyen <nguyentn36>
Date: Wednesday, November 15, 2023 at 1:33 PM,
Subject: BẢN TIN ĐẶC BIỆT TRONG NGÀY 15 THANG 11 NAM 2023 – NTN TONG HOP VNCH - USA FlagMời quí vị tham tường những tiết mục dưới đây. Chúc quí vi và gia đình an vui hạnh phúc. Chúng tôi cám ơn quí thân hữu đã chia sẻ một trong những tiết mục trân quí này với bạn bè.

NTN

Xin xem toàn bài bằng hồ sơ đính kèm (PDF file)

https://freedom-vaca.org/vaca-blog-tieng-viet-nam/

https://freedom-vaca.org/vaca-main-blog-english-articles/

BẢN TIN ĐẶC BIỆT TRONG NGÀY 15 THANG 11 NAM 2023 – NTN TONG HOP.pdf