Dđ TuoiHac -> Tấm thẻ bài

From: DiemBuon DTDB <dtdbuon>

Kính gởi đến Diễn Đàn để tùy nghi,
Kính mời quý anh chị nhớ về
sau 30 tháng 4 năm 1975!
Kính chúc mọi gia đình bình an khỏe mạnh.
DTDB

TẤM THẺ BÀI.doc