Diễn Đàn Trái Chiều – Bài 308

BÀI 308: TRUMP VÀ CỘNG SẢN

Diễn Đàn Trái Chiều xin chấm dứt loạt bài về lịch sử chiến tranh VN. Kể từ tuần này, xin trở về với bình luận thời sự chính trị Mỹ. Đặc biệt quan trọng vì ta sắp bước vào giai đoạn sinh tử của cuộc bầu TT, với các cuộc sơ bộ trong nội bộ hai chính đảng bắt đầu từ giữa tháng Giêng tới.

Read more »

Vietnamese American Conservative Alliance (VACA)
https://freedom-vaca.org/vaca-blog-tieng-viet-nam/

https://freedom-vaca.org/vaca-main-blog-english-articles/

Sent with Proton Mail secure email.