Kim Oanh mời anh chị thưởng thức

Kính chào anh chị buổi sáng vui tươi.

MP3 Cổ Nhạc – Huỳnh Chiêu Đẳng Sưu Tập
(longhovinhlong.blogspot.com)

Tiêu Tương Thần Kỳ 1 瀟湘神其一 – Lưu Vũ Tích (Trung Đường) Từ – LT21 (longhovinhlong.blogspot.com)

Buồn Tàn Thu – Bát Sách & Thi Hữu (longhovinhlong.blogspot.com)

Phong Lưu Tử 風流子 – Tần Quan -DHH & Lộc Bắc (longhovinhlong.blogspot.com)

Ẩm Tửu 飲酒 – Đào Tiềm – Cao Vị Khanh (longhovinhlong.blogspot.com)

Cúc Hoa 菊 花 – Huyền Quang – Trần Quốc Bảo (longhovinhlong.blogspot.com)

Một Mai Trở Lại – Thơ Phan Khâm – Nhạc Nguyễn Tuấn – Ca Sĩ Mai Thiên Vân (longhovinhlong.blogspot.com)

Nỗi Nhớ Đêm Này – Kim Phượng (longhovinhlong.blogspot.com)

Nắng Vàng – Tô Đình Đài (longhovinhlong.blogspot.com)

Thốn Tâm – Cao Vị Khanh (longhovinhlong.blogspot.com)

Tác Phẩm, Tác Giả Và Người Dịch Thơ – Văn Duy Túng (longhovinhlong.blogspot.com)

Bóng Trăng Thề – Sáng Tác Nguyễn Thanh Cảnh – Ca Sĩ Anh Bằng (longhovinhlong.blogspot.com)

Chợt Buồn – Hồng Thủy (longhovinhlong.blogspot.com)

Nghe Tiếng Quạ – Cảm Hoài – Cao Mỵ Nhân& Nguyễn Kinh Bắc (longhovinhlong.blogspot.com)

Thiếu Vắng Em – Nguyễn Vạn Thắng (longhovinhlong.blogspot.com)

Mùi Hương Khói Cũ – Nguyễn Vĩnh Long (longhovinhlong.blogspot.com)

Bạn Có Thể Sống Lâu Hơn Khi Nằm? (Song Yun) (longhovinhlong.blogspot.com)

Chút Tình Xưa Ý Nhi (longhovinhlong.blogspot.com)
Hoa Tím Tương Tư – Kim Oanh (longhovinhlong.blogspot.com)

Út Kim Oanh

http://lethikimoanh9.blogspot.com

Vietnamese American Conservative Alliance (VACA)
https://freedom-vaca.org/vaca-blog-tieng-viet-nam/

https://freedom-vaca.org/vaca-main-blog-english-articles/

Sent with Proton Mail secure email.