Nghệ Sĩ THÀNH ĐƯỢC (1934 – 2023 ) : Giọng Ca Vàng của Sân Khấu Cải Lương ĐÃ TẮT !!!

Kính thưa Quý Vị, Quý NT và CH…

Chúng tôi được biết Nghệ Sĩ Thành Được, tên thật Châu Văn Được, sinh năm 1934,
một nghệ sĩ thượng thặng trong làng Cải lương của Việt Nam Cộng Hòa, trước 30-04-1975,
đã từ trần tại San Jose, Bắc California, vào ngày 16/11/2023.

Hưởng thọ 89 tuổi..

Đây cũng là ngày giỗ lần thứ bảy của Cố Nghệ Sĩ Út Bạch Lan..

Xin chuyển tin đến Quý Vị, đặc biệt quý vị là những người ái mộ Ông, để tường và tùy nghi..

BMH ///

Washington, D.C