” Dâng Lời Tạ Ơn ” – Thơ Trần Quốc Bảo

Dâng Lời Tạ Ơn

Chúng tôi, người Việt tha hương,

Tỵ nạn cộng sản, đến phương trời này.

Tạ Ơn Thượng Đế an bài,

Độ trì trên đoạn đường dài tử sinh!

Phúc ân toàn vẹn gia đình,

Được dung thân chốn an bình ấm no.

Tạ Ơn Thế Giới Tự Do!

Tình thương nhân loại đã cho tràn đầy!

Bước chân lưu lạc tới đây,

Ơn Người mở rộng vòng tay đón chào!

Cảnh nhà, vận nước lao đao…

Ơn Người tiếp nhận chung vào cùng quê.Ra đi, tay trắng ê chề!

Giúp nhau cơm áo chẳng nề quản chi.

Giúp nhau cuộc sống phát huy,

Giúp nhau ngạo nghễ Quốc Kỳ tung bay!

Dìu nhau qua cơn mê này,

Bình minh trở lại, những ngày an vui!

Đại Ân Nhân, bốn phương trời,

Chúng tôi xin Tạ Ơn Người muôn năm !!!

Trần Quốc Bảo

Richmond, Virginia

Địa chỉ điện thư của tác giả:

quocbao_30

You received this message as part of the Vaca email group.

Reply to group
Reply to sender (vaca+kev4vdz4_@gaggle.email)

My Membership PreferencesContact group administratorsReport as spam

Unsubscribe