Điều gì xảy ra với An sinh Xã hội của bạn khi vợ / chồng của bạn qua đời?

TRONG BÀI VIẾT NÀY

SSA▲ +3,92%


Có người đang nhìn ra ngoài cửa sổ, tỏ vẻ lo lắng.

Khái niệm cơ bản về an sinh xã hội

An sinh xã hội là một chương trình quan trọng, hỗ trợ hàng chục triệu người Mỹ đã nghỉ hưu. Thật dễ dàng để đủ điều kiện cho nó – bạn chỉ cần làm việc trong 40 quý và kiếm được ít nhất một khoản tiền khiêm tốn nhất định trong mỗi quý. Vì vậy, hầu hết mọi người đủ điều kiện sau 10 năm làm việc. Tất nhiên, quy mô của séc trợ cấp An sinh Xã hội của bạn gắn liền trực tiếp với số tiền bạn đã kiếm được – trong 35 năm mà bạn kiếm được nhiều tiền nhất (được điều chỉnh theo lạm phát). Vì vậy, bạn chắc chắn sẽ muốn làm việc hơn 10 năm.

Mỗi người trong chúng ta đều có "tuổi nghỉ hưu đầy đủ" – độ tuổi mà chúng ta đủ điều kiện để bắt đầu nhận được đầy đủ các lợi ích mà chúng ta được hưởng, dựa trên lịch sử thu nhập của chúng ta. Đó là 66 hoặc 67 đối với hầu hết người lao động ngày nay và 67 đối với bất kỳ ai sinh năm 1960 trở lên.

Tuy nhiên, chúng ta có thể bắt đầu nhận trợ cấp hưu trí sớm nhất là ở tuổi 62. Làm như vậy có nghĩa là lợi ích của bạn bị giảm, nhưng bạn sẽ nhận được nhiều kiểm tra hơn nếu bạn không bắt đầu sớm, vì vậy bắt đầu sớm không phải là xấu. Trong khi đó, nếu bạn trì hoãn việc bắt đầu nhận trợ cấp của mình sau tuổi nghỉ hưu đầy đủ, chúng sẽ tăng khoảng 8% cho mỗi năm bạn làm như vậy, cho đến 70 tuổi. Chiến lược lựa chọn thời điểm bắt đầu An sinh xã hội là một trong nhiều cách để tăng lợi ích của bạn.

An sinh xã hội và cái chết của người phối ngẫu

Bây giờ chúng ta hãy đi đến kịch bản buồn về cái chết của một người trong một cuộc hôn nhân. Hãy tưởng tượng Jane và Joan, những người đã kết hôn được 30 năm. Jane là người có thu nhập cao hơn và cô ấy thu được 3,330 đô la mỗi tháng từ An sinh xã hội – lên tới khoảng 40,000 đô la trong một năm.

Joan có lợi ích An sinh Xã hội khiêm tốn hơn nhiều, một phần vì cô kiếm được mức lương thấp hơn và cũng vì cô đã rời khỏi lực lượng lao động trong một số năm, chăm sóc người khác. Trợ cấp hàng tháng của cô ấy chỉ là $ 1,841 – khoảng $ 22,000 mỗi năm. (Nhân tiện, $ 1,841 là lợi ích An sinh Xã hội trung bình, tính đến tháng Chín.)

VideoBlue.svg

Cùng nhau, Jane và Joan đã nhận được khoảng 62,000 đô la trong tổng số trợ cấp An sinh Xã hội trong suốt một năm – 40,000 đô la cộng với 22,000 đô la. (Lợi ích được tăng lên trong hầu hết các năm với điều chỉnh chi phí sinh hoạt, hoặc "COLA").

fool.png

Social Security COLA for 2023 | The Motley Fool

Robin Hartill, CFP

Social Security COLAs are inflation-based increases to Social Security benefits. Based on historic inflation rat…

Bây giờ hãy tưởng tượng rằng Jane chết. Nhiều người sẽ cho rằng Joan tội nghiệp sẽ phải xoay sở mà không có lợi ích An sinh xã hội khổng lồ của Jane và sẽ chỉ còn lại 22,000 đô la trong năm. Không phải vậy!

Đúng khi một nửa của một cặp vợ chồng qua đời, chỉ có một séc trợ cấp An sinh Xã hội sẽ đến mỗi tháng, thay vì hai. Nhưng nó không nhất thiết là lợi ích của người phối ngẫu còn sống. Thay vào đó, nạn nhân có thể chọn quyền lợi người sống sót cao hơn dựa trên lịch sử công việc của người phối ngẫu đã qua đời. Điều đó thường cho phép người sống sót thu thập gần với những gì người phối ngẫu đã chết nhận được – 40.000 đô la mỗi năm trong trường hợp này, thay vì 22.000 đô la dựa trên lịch sử công việc của người sống sót.

Chiến lược vợ chồng

Những người đã kết hôn sẽ làm tốt để lập chiến lược và phối hợp các quyết định An sinh Xã hội. Hãy nghĩ lại kịch bản Jane và Joan của chúng tôi chẳng hạn. Trong khi cả hai đều còn sống và sắp nghỉ hưu, họ có thể đã tự hỏi khi nào mỗi người trong số họ nên yêu cầu trợ cấp An sinh Xã hội. Một chiến lược đúng đắn sẽ là cố gắng trì hoãn việc yêu cầu lợi ích lớn hơn của Jane, cho đến khi cô ấy 70 tuổi nếu có thể, để tối đa hóa nó. Bằng cách đó, nếu Jane chết trước, Joan sẽ được để lại càng nhiều lợi ích càng tốt.

Bạn càng đọc và tìm hiểu về An sinh xã hội, bạn càng có thể đưa ra quyết định khôn ngoan hơn về nó và bạn càng có thể thoát khỏi nó. Hãy chắc chắn rằng các cân nhắc về An sinh Xã hội là một phần của kế hoạch nghỉ hưu tổng thể của bạn.

TÀI TRỢ:

Tiền thưởng an sinh xã hội $ 21,756 mà hầu hết những người về hưu hoàn toàn bỏ qua

Nếu bạn giống như hầu hết người Mỹ, bạn chậm hơn vài năm (hoặc hơn) tiền tiết kiệm hưu trí của mình. Nhưng một số ít "bí mật an sinh xã hội" ít được biết đến có thể giúp đảm bảo tăng thu nhập hưu trí của bạn. Ví dụ: một mẹo đơn giản có thể trả cho bạn nhiều hơn 21.756 đô la… mỗi năm! Khi bạn học cách tối đa hóa lợi ích An sinh Xã hội của mình, chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể tự tin nghỉ hưu với sự an tâm mà tất cả chúng ta đang theo đuổi. Chỉ cần nhấp vào đây để khám phá cách tìm hiểu thêm về các chiến lược này.

The Motley Fool có chính sách tiết lộ.

fool.png

Fool Disclosure Policy | The Motley Fool

The Motley Fool provides leading insight and analysis about stocks, helping investors stay informed.

What Happens to Your Social Security When Your Spouse Dies? (msn.com)

msn.png

MSN