Stanford engineers create solar panel that can generate electricity at night

Trong những tháng năm tới, những tiến bộ về phát điện và pin điện sẻ tiếp tục cho đến khi hoàn tất, lúc ấy có lẻ rất ít tụi mình được chứng kiến . Buổi giao thời của Cách Mạng Kỹ Nghệ từ động cơ nổ dùng nhiệt lượng phung phí sang động cơ điện tiết kiệm hơn với kỹ thuật phát điện và tồn điện từ đa nguyên đang gây khũng khoãng như chiến tranh Nga/Ukraine hiện nay , Putin đứng sai chiều nên về lâu về dài sẻ thua ( tương tự như miền Nam nước Mỹ và các quốc gia Da Đỏ thời Hỏa Xa , hay Đế Quốc Ottoman và Nga Hoàng thời máy nổ Xe Hơi ).

https://www.npr.org/2022/04/07/1091320428/solar-panels-that-can-generate-electricity-at-night-have-been-developed-at-stanf

PHL