Hội Luận “Putin biến Ukraine thành Địa Ngục Trần Gian” – Thiên Hạ Sự: Câu Chuyện Ngụ Ngôn Aesop’s Fables”- Mạn Đàm Anh Ngữ: “Phrasal Verbs For Romantic Relationships”

Xin mời xem 3 chương trình mới thâu chiều Thứ Sáu May 6th, 202 tại VCALTV:

Hội Luận Round Table: "Putin biến Ukraine thành Địa Ngục Trần Gian"
https://www.youtube.com/watch?v=8CLdAJALRH0

Thiên Hạ Sự: Câu Chuyện Ngụ Ngôn Aesop’s Fables"

https://www.youtube.com/watch?v=zgeKSqLlWKs

Mạn Đàm Anh Ngữ: "Phrasal Verbs For Romantic Relationships”

https://www.youtube.com/watch?v=wd3pJ9GfgYQ
PGĐ