Mời xem ba chương trình mới thâu chiều Thứ Sáu May 13th, 2022 tại VCALTV

1) Hội Luận Round Table: “Putin Hầu Như Không Có Cơ Hội Chiếm Được Ukraine”

Tô Phạm Thái và Phạm Gia Đại
-The Atlantic Council: Vladimir Putin has almost no chance of successfully occupying Ukraine
-Thống Đốc Newsom of CA: Sẽ giúp cho dân CA check $400 chống lạm phát? Tăng lương tối thiểu lên $15.50/giờ từ Jan 01, 2023?
Putin Hầu Như Không Có Cơ Hội Chiếm Được Ukraine

youtube.png

Putin Hầu Như Không Có Cơ Hội Chiếm Được Ukraine

2) Thiên Hạ Sự: “Lộc Bất Hưởng Tận”

Trọng Nghĩa (Host) và Nv Phạm Gia Đại
Lộc Bất Hưởng Tận

youtube.png

Lộc Bất Hưởng Tận

3) Mạn Đàm Anh Ngữ: “Shall and Will in English”

Shall and Will in English

youtube.png

Shall and Will in English

PGĐ

https://freedom-vaca.org/