.Những chuyện chỉ có ở Hoa Kỳ …. Only In America !

BMH ///

Washington, D.C

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH…

Những chuyện chỉ có ở Hoa Kỳ

Only In America

Mời Quý Vị xem, để tường, để thấm..

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C

As Forrest Gump would have said stupid is as stupid does!

John Kerry, tên mặt ngựa này, là một trong những tên hèn nhát, nói láo nhất,
phản chiến, phản bội Hoa Kỳ, và đâm sau lưng đồng đội trong chiến tranh Việt Nam…
để tiến thân…Một lũ với ả communist Jane Fonda ...

Nay là tên bám váy đàn bà để vinh thân, và tiếp tục nói láo

Thumbsdown