Chương trình Sean Le (1/6/22)

ACE Thân quý,

Kính mời ACE vui lòng vào hai đường link dưới đây, để nghe Sean Le đọc những lời phê bình với hai bài phỏng vấn tuấn của anh ấy. Trên Facebook cũng sẽ đăng trong thời gian nhanh nhất.

https://www.youtube.com/watch?v=xBxwEzweues&list=RDCMUCyrUYLnUvoZU0XoGrhsNpNA&index=1

https://www.youtube.com/watch?v=QjBxB5Ox8aI&list=RDCMUCyrUYLnUvoZU0XoGrhsNpNA&index=2

Thân chúc bình an trong lời cầu nguyện.

tuấn