New Research Shows Vitamin D Deficiency Leads to Dementia

FYI,

tuấn

Trong hơn 30 năm đầu của người Việt tỵ nạn định cư ở Mỹ, nạn thiếu sinh tố D bị bỏ qua gây nhiều bệnh tật như Tiểu Đường loại 2, Lao phổi tái phát, bệnh tim mạch, ung thư, xốp xương…. Khoãng 10 năm gần đây, đồng bào đả dùng phụ gia sinh tố D nên lành mạnh hơn. Mục tiêu lượng sinh tố D trong máu (25,OH vitamin D) là từ 30 đến 70 nmol/L. Trong khảo cứu này, lượng sinh tố D trong máu ở khoãng 50 nmol/L có thể ngừa được chứng lãng trí ở tuổi già. Mời đọc:
Subject: New Research Shows Vitamin D Deficiency Leads to Dementia

https://scitechdaily.com/new-research-shows-vitamin-d-deficiency-leads-to-dementia/