The Billionaire Family Pushing Synthetic Sex Identities (SSI)-Tablet

Ai có con cháu theo học ngành Y ở Mỹ hay dự định nộp đơn vào Y khoa nên chú ý chuyện này vì sẻ có ảnh hưởng lớn đến tương lai các em. Các trường đại học Y khoa Mỹ đang được tài trợ bởi gia đình này là những trường rất có uy tín về quá trình đào tạo các Giáo Sư xuất sắc để điều khiễn giáo dục Y khoa ở Mỹ. Do đó họ có ảnh hưởng rất lớn đến hai tổ chức có quyền sinh sát trên các BS hành nghề và các Bênh Viện Mỹ đó là AMA và The Joint Commission, cả hai đều đặt trụ sở chính trong vùng Chicago. Đây là một phóng sự điều tra xuất sắc, nên đọc:

The Billionaire Family Pushing Synthetic Sex Identities (SSI) – Tablet Magazine
https://www.tabletmag.com/sections/news/articles/billionaire-family-pushing-synthetic-sex-identities-ssi-pritzkers

PHL