Tường Trình Tài Chánh: Project 1-match-1 và Exhibition tại CPAC

Kính thưa quý cô chú anh chị,

Minh Ánh kính xin tường trình về vấn đề tài chánh của dự án Xin 1 Cho Thêm 1 cho Ứng Cử viên Cao Hùng.
Chúng ta có tổng cộng $2080
Đã gởi các chi phiếu cá nhân và giao thẳng tiền mặt cho UCV.
Tuy nhiên những check của VACA viết cho HC đề bị gửi lại vì theo luật HC không được nhận chi phiếu từ các Corporation (bất kể là công ty thuộc loại có lợi nhuận hay phi lợi nhuận)

Các anh em trong ban chấp hành đã họp lại và quyết định xử dụng số tiền đó cho chính đáng: có thể giúp được nhiều ứng cử viên, cũng như góp phần đoàn kết các đồng hương Mỹ gốc Việt muốn bảo vệ đất nước Mỹ cùng thế hệ tiếp nối bằng cách giữ gìn truyền thống và hiến pháp cư ngụ trên toàn quốc lại với nhau, và chứng tỏ sức mạnh khi chúng ta cùng chung sức với các cộng đồng và người Mỹ bảo thủ khác. Do đó chúng tôi quyết định thuê một gian hàng tại CPAC Texas sẽ bắt đầu từ ngày 4 tới ngày 7 tháng 8, 2022 tại Dallas (bắt đầu từ thứ tư tới thứ bảy).
Kính xin quý cô chú anh chị xem bản tường trình tài chánh đính kèm để tỏ tường..

Kính xin những chú/anh có tên trong reports cho biết quyết định, để thủ quỹ của VACA sẽ làm theo quyết định của quý chú/anh.

Kính chúc sức khỏe và vạn điều an lành cho quý vị và gia quyến.

Kính thư,

Minh Ánh

Minh Anh Truong Nguyen

VACA Financial Report for Projects June 2022.pdf