Đại Hội “Vinh Danh Người Vợ Tù Cải Tạo”

Xin chuyển,
PGĐ

Kính chuyển đến Quý Anh Chị, và xin vui lòng chuyển đến bạn bè, thân hữu.
Xin chúc nhau sức khỏe & bình an.
Đa tạ.
Tâm An cnvnch

TỔNG HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VNCH VINH DANH NGƯỜI VỢ TÙ “CẢI TẠO” (từ Nam Cali, July 4th.22)

Part 1:
https://www.youtube.com/watch?v=jh6lqWDVIH4

Part 2:
https://www.youtube.com/watch?v=BXY72zKwhR0

http://chinhnghiavietnamconghoa.com/tong-hoi-cuu-tu-nhan-chinh-tri-vnch-vinh-danh-nguoi-vo-tu-cai-tao-tu-nam-cali-july-4th-22/

60 NĂM THƠ & NHẠC HUỲNH CÔNG ÁNH từ VIỆN VIỆT HỌC Nam California (July 04th.2022)

https://www.youtube.com/watch?v=hmzRtVDV-Yk http://chinhnghiavietnamconghoa.com/000-25649-60-nam-tho-nhac-huynh-cong-anh-tu-vien-viet-hoc-nam-california-july-04th-2022/

MLNQVN: HỌP BÁO-BÁO CÁO NHÂN QUYỀN THƯỜNG NIÊN TẠI VIỆT NAM NĂM 2021-2022
https://www.youtube.com/watch?v=K3_cOf5davQ
http://www.vnhrnet.org/


KỶ NIỆM NGÀY QUÂN LỰC VNCH 19-6-2022, VỚI MC BÍCH TRÂM LÊ & NGƯỜI LÍNH LÀM THƠ TRẠCH GẦM
https://www.youtube.com/watch?v=qWMRue0PzHU&t
https://www.youtube.com/watch?v=aQrEb4pROOU
http://chinhnghiavietnamconghoa.com/ky-niem-ngay-quan-luc-vnch-19-6-2022-voi-mc-bich-tram-le-nguoi-linh-lam-tho-trach-gam/


TƯỞNG NIỆM HÚY NHẬT 5 NĂM NỮ SĨ MINH ĐỨC HOÀI TRINH (1930-2017)
https://www.youtube.com/watch?v=P7wxxk0-K6M

http://chinhnghiavietnamconghoa.com/tuong-niem-huy-nhat-5-nam-nu-si-minh-duc-hoai-trinh-1930-2017/


Preview YouTube video Part 1_TỔNG HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VNCH VINH DANH NGƯỜI VỢ TÙ “CẢI TẠO” (từ Nam Cali July 4th.22)

mqdefault.jpgicon_2_youtube_x16.png
Part 1_TỔNG HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VNCH VINH DANH NGƯỜI VỢ TÙ “CẢI TẠO” (từ Nam Cali July 4th.22)

Preview YouTube video Part 2_TỔNG HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VNCH VINH DANH NGƯỜI VỢ TÙ “CẢI TẠO” (từ Nam Cali July 4th.22)

mqdefault.jpgicon_2_youtube_x16.png
Part 2_TỔNG HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VNCH VINH DANH NGƯỜI VỢ TÙ “CẢI TẠO” (từ Nam Cali July 4th.22)

Preview YouTube video 60 NĂM THƠ & NHẠC HUỲNH CÔNG ÁNH từ VIỆN VIỆT HỌC Nam California (July 04th.2022)

mqdefault.jpgicon_2_youtube_x16.png
60 NĂM THƠ & NHẠC HUỲNH CÔNG ÁNH từ VIỆN VIỆT HỌC Nam California (July 04th.2022)

Preview YouTube video MLNQVN: HỌP BÁO-BÁO CÁO NHÂN QUYỀN THƯỜNG NIÊN TẠI VIỆT NAM NĂM 2021-2022

mqdefault.jpgicon_2_youtube_x16.png
MLNQVN: HỌP BÁO-BÁO CÁO NHÂN QUYỀN THƯỜNG NIÊN TẠI VIỆT NAM NĂM 2021-2022

Preview YouTube video KỶ NIỆM NGÀY QUÂN LỰC VNCH 19-6-2022 VỚI MC BÍCH TRÂM LÊ VÀ NGƯỜI LÍNH LÀM THƠ TRẠCH GẦM

mqdefault.jpgicon_2_youtube_x16.png
KỶ NIỆM NGÀY QUÂN LỰC VNCH 19-6-2022 VỚI MC BÍCH TRÂM LÊ VÀ NGƯỜI LÍNH LÀM THƠ TRẠCH GẦM

Preview YouTube video KỶ NIỆM NGÀY QUÂN LỰC VNCH 19-6-2022, VỚI MC BÍCH TRÂM LÊ & NGƯỜI LÍNH LÀM THƠ TRẠCH GẦM

mqdefault.jpgicon_2_youtube_x16.png
KỶ NIỆM NGÀY QUÂN LỰC VNCH 19-6-2022, VỚI MC BÍCH TRÂM LÊ & NGƯỜI LÍNH LÀM THƠ TRẠCH GẦM

Preview YouTube video TƯỞNG NIỆM: HÚY NHẬT 5 NĂM NỮ SĨ MINH ĐỨC HOÀI TRINH (1930-2017)

mqdefault.jpgicon_2_youtube_x16.png
TƯỞNG NIỆM: HÚY NHẬT 5 NĂM NỮ SĨ MINH ĐỨC HOÀI TRINH (1930-2017)