Hội Luận: “Nước Mỹ Suy Sụp vì Lạm Phát Kỷ Lục kéo theo Suy Thoái”

Kính mời xem 3 chương trình vừa thâu tại VCALTV:

1) Hội Luận: "Nước Mỹ Suy Sụp vì Lạm Phát Kỷ Lục kéo theo Suy Thoái"
Trang Đặng (Diễn Giả) và Phạm Gia Đại (Bình Luận)
-Donald Trump lần đầu tiên trở lại Washington DC tham dự America First Policy Event cùng với các nòng cốt Đảng Cộng Hòa để tìm cách cứu nước Mỹ.
-Joe Biden đang phung phí dầu dự trữ chiến lược của Mỹ cho Châu Âu và China. Hai tỷ phú Mỹ và Đảng CH chỉ trích Joe Biden gay gắt vì đổ thừa nguyên nhân xăng dầu tăng vọt và lạm phát.
-Dân Biểu Gohmart: Người dân biểu tình ngày Jan 6, 2021 đang bị giam giữ trong ngục tù Gulag của đảng Dân Chủ tại District Colombia.
PART 1: https://www.youtube.com/watch?v=vfzeAxNSUVE
PART 2: https://www.youtube.com/watch?v=BgIC9a84WQs

2) Mạn Đàm Anh Ngữ kỳ 180: "15 English Phrases For The Doctor’s Office"
Diễn Giả: Phạm Gia Đại
https://www.youtube.com/watch?v=L232C3kFxKs

3) Thiên Hạ Sự kỳ 179: "Bài Tây và Tâm Linh"

HẠNH LÊ (HOST) VÀ NV PHẠM GIA ĐẠI
https://www.youtube.com/watch?v=OxVnE3pV-Uc