Trường Bồ Đề Online – Khai Giảng Lớp Dạy Anh Văn Khóa Hè II – July 23rd, 2022

Trường Bồ Đề Online đang có những khóa học Anh Văn cho đồng bào Việt Nam trong nước, ngõ hầu giúp cho các em sinh viên chút vốn liếng ngoại ngữ để có cơ hội kiếm việc làm sau khi ra trường, các thầy cô trau luyện thêm ngành nghề, các vị tăng ni có thể học hỏi tìm hiểu thêm kinh điển từ các sách tiếng Anh, nhưng điều quan trọng là chúng ta giúp cho đồng bào trong nước nhận thức về thể chế dân chủ, khai dân trí cho các em có kiến thức, học hỏi cách xử thế văn minh và nhân bản hơn.

Kính xin quý vị chia sẻ giúp cho các em tại Việt Nam có thể tham gia học hỏi.

Chân thành cảm tạ.

Minh Anh Truong Nguyen

104_Lesson 1_July 23_2022.pdf

101_Lesson 1_July 23_2022.pdf