Your Invitation: Mamas on a Mission Regional Summit in Hillsborough County!

Kính Mời Quý Đồng Hương tại Tampa Bay tới tham dự gặp gỡ Đệ Nhất Phu Nhân Thống Đốc DeSantis.

Thứ Ba, ngày 25 tháng 10 năm 2022
Lúc 11:45 Am

Địa điểm sẽ thông báo sau.
Xin vui lòng ghi danh tại Eventbrite.

Nếu quý vị cần giúp đỡ xin vui lòng liên lạc với Minh Ánh.
Đây là dịp để cộng đồng chúng ta gặp gỡ và tìm hiểu cũng như tỏ lòng ưu ái và ủng hộ Gov. DeSantis và những chính sách ích nước lợi dân của ông.

Trân trọng,

Minh Ánh

Let’s get together

Please join us for the Regional Mamas on a Mission Summit in Hillsborough County on Tuesday, October 25th.

The Mamas on a Mission Summit will feature guest speakers, campaign trainings, special guest Florida Attorney General Ashley Moody and remarks by First Lady Casey DeSantis!

Doors will open at 11:45 a.m. The event will begin at 12:45 p.m. and conclude by 3:00 p.m.

Paid by Ron DeSantis, Republican, for Governor.

Event Logo

Tuesday, October 25, 2022 11:45 AM

Hillsborough County Regional Mamas on a Mission Summit

RSVP

Facebook
Instagram
Ron DeSantis for Governor
301 W. Platt Street Suite 345 , Tampa, Florida 33606 US
Unsubscribe | Privacy Policy