Cử Tri CH: Làm Cách Nào Để Tránh Việc Gian Lận Bầu Cử

Dạ thưa đây là lời khuyên của đảng CH Cử Tri CH Làm Cách Nào Để Tránh Việc Gian Lận Bầu Cử tại Hillsborough County nơi Minh Ánh cư ngụ:

1. Điền tờ phiếu bầu (mail in ballot) trước theo tờ hướng dẫn của đảng CH tại quận hạt mình sinh sống.

2. Vào ngày 8/11 tới phòng phiếu tại Precinct của mình để đích thân bỏ phiếu và hãy xé liệng tờ mail-in ballot.

3. Nếu ngày hôm đó (11/8) quý vị bị bệnh hay có việc không đích thân đi bỏ phiếu thì ít ra nhờ người (cầm theo ID) và đem ballot bỏ vào thùng phiếu đặt ngay chỗ phòng phiếu, nhớ chụp hình rõ ràng để làm chứng, và sau đó nhờ người lên mạng Election của địa phương để xem phiếu bầu của mình đã được đếm chưa.
Nếu chưa thì có thể lấy bằng chứng ra để khiếu nại.

Những quý đồng hương cư ngụ tại city of Tampa cần phương tiện di chuyển tới phòng phiếu hay cần thông dịch viên xin liên lạc với:

1. Anh Lê Hòa Hiệp – cell# (813) 454-5762
2. Minh Ánh – cell# (813) 570-0122

Minh Anh Truong Nguyen

VACA
Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt

(813) 570-0122