Nói chuyện với Elon Musk chủ hãng Tesla

Thưa các anh chị

Cách đây 5 ngày, ngày 17 tháng 12 , 2022 vừa qua, Elon Musk có 1 cuộc nói chuyện qua telephone phỏng vấn.

Các câu hỏi ad hoc , không sửa soạn trước về nhiều topics khác nhau.

Có câu Elon Musk chỉ có 60 giây để trả lời mà thôi, vì thì giờ quá eo hẹp.

1 số đề tài đặt ra về chính phủ Hoa Kỳ, TT Biden, chế độ Tax và đạo luật mới về ngân sách Hoa Kỳ, về dân số nhân loại, về Tesla, về Chương trình Phi Thuyền Space X, về China, về xe hơi tự lái…

Một vấn đề mà Elon Musk rất chú trọng là Neurolink , công cuộc khảo cứu về Não và các bệnh về não.

Elon Musk tiên đoán là trong tương lai gần, Neurolink sẽ giúp các người bị liệt có thể đi lại dễ dàng, các người tay không sử dụng , cử động tay , sẽ tái sử dụng dễ dàng.

Kỳ này không có câu hỏi nào dính dáng tới Twitter cả.

Cách nhìn của Elon Musk khác hẳn cách nhìn của người bình thường, nhìn xa hơn, nhìn rộng hơn

Tôi học hỏi được nhiều khi nghe cuộc nói chuyện này.

Tôi nghĩ các anh chị sẽ thích như tôi

Nguyen Thuong Vu

Elon Musk: “Most People Have No Idea What is Happening to Me..” – YouTube

youtube.png

Elon Musk: “Most People Have No Idea What is Happening to Me..”