Xin mời ACE xem tin tức nóng bỏng bằng tiếng Anh cùng tiếng Việt

Ban điều hành VACA thành thật cảm ơn quý độc giả đã ghé xem với gần 64 ngàn cuộc viếng (views) & 1965 bài đăng (articles) trên trang mạng

https://freedom-vaca.org/

thường xuyên để xem những tin tức cập nhật bằng tiếng Việt và tiếng Anh hằng ngày.

https://freedom-vaca.org/vaca-main-blog/

và nghe những chương trình phát thanh hàng tuần trên đài Saigon Dallas Radio & YouTube của các hội luận viên bảo thủ.

https://freedom-vaca.org/activities/

Thành thật cảm ơn quý anh chị em tiếp tục chuyển giúp ra những diễn đàn bạn cùng Facebook để họ biết thêm nhiều tin tức xác thực về y khoa, kinh tế, khoa học, văn chương, và chính trị ở Hoa Kỳ và trên thế giới.

Thân kính

Diem ‘Richard’ Nguyen