3 tên cướp tiệm vàng ở trung tâm Eden, giữa ban ngày .. tẩu thoát trên chiếc xe Mercedes, với số nữ trang trị giá khoảng 100 ngàn đô la…

Xin chuyển tin bổ túc đến Quý Vị, Quý NT và CH….

3 tên cướp tiệm vàng ở trung tâm Eden, giữa ban ngày ..

tẩu thoát trên chiếc xe Mercedes, với số nữ trang trị giá khoảng 100 ngàn đô la…

Xin mời Quý Vị theo dõi để tường..

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C

PHOTOS: Suspects steal $100K in jewelry during Falls Church smash-and-grab robbery

https://wjla.com/newsletter-daily/falls-church-jewelry-store-armed-robbery-smash-and-grab-princess-diamonds-wilson-boulevard-three-men-suspects-mercedes-benz-description-ski-masks-coats-display-cases-glass-shattered-surveillance-photos-virginia-crime#