Dđ TuoiHac -> Tháng Tư Đen – The Black April Proclamation

Quý Anh,
Tôi mạn phép đề nghị một nghi lễ:
– Lễ Thượng Cờ, chỉ kéo cờ VN thôi;
Phút Mặc Niệm: Kéo Cờ ĐEN , nhạc " Chiêu hồn Tử Sĩ".
Như vậy đánh dấu rõ sự để tang ngày Quốc Hận.
Thân chúc Quý Anh vạn sự lành .
Lưu-Vĩnh-Lữ
On Tue, Apr 25, 2023 at 6:18 PM ‘EMAIL ALERT’ via Võ Bị Quốc Gia Việt Nam <vobiquocgiavietnam> wrote:

Thưa quý niên trưởng và quý Chiến hữu,
Trưa nay Thị trưởng, (đủ mặt) Nghị viên Hội Đồng Thành phố và City Manager of San Jose đã tổ chức buổi họp để công nhận ngày 30/4, Tháng Tư quốc hận, là Tháng Tư Đen của cộng đồng người Việt tại San Jose. Sau đó họ trao bảng công nhận này.

Tôi có đưa một dải băng đen rộng 3 feet x dài 9 feet, để trình bày cho họ thấy rằng trước đây tôi đã xin treo cờ rũ nhân khi chào cờ ngày quôc hận 30/4, Thị trưởng và City Councils đồng ý, City Manager disqualified!

Nay trình quý vị dải băng đen này sẽ đi chung với Vietnamese Heritage and Freedom flag khi thượng kỳ, dải khăn đen tượng trưng để tang cho tổ quốc và đồng bào chúng tôi.
Xin quý vị chấp thuận!
Họ vỗ tay hoan hô!

Như vậy gắn dải băng đen theo quốc kỳ thay cho cờ rũ. Không trở ngại nữa!
Quốc kỳ sẽ đuợc bay trên cột cờ suốt tuần đầu tháng Năm nhắc nhở những ai đi qua, lại hãy hướng lòng về tổ quốc VN không cộng sản.

Xin cảm ơn quý Hội trưởng và quý chiến hữu Hội Biệt Động Quân, Nhảy Dù, Thuỷ Quân Lục Chíến, Gia đình SĐ21BB, anh chị Dũng Hải Quân và một số vi CQN khác…đã cố gắng đến cùng chung nhận bảng công nhận Tháng Tư Đen năm nay.

Inline image

Inline image

Xin thông báo đến quý vị,

Lê Đình Thọ

Diễn Đàn Tổng Hội CSVSQ/TVBQGVN
https://groups.google.com/forum/#!forum/vobiquocgiavietnam

https://freedom-vaca.org/vaca-main-blog/