Hai tin vui cho Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn cộng sản, và tập thể Cựu Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa từ tiểu bang Florida.

Xin kính, thân chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH….

Hai tin vui cho Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn cộng sản,
và tập thể Cựu Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa từ tiểu bang Florida…

1.- Quốc Hội Tiểu Bang Florida ban hành Nghị Quyết Vinh Danh quân nhân Hoa Kỳ,
và quân nhân Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu và hy sinh trong chiến tranh Việt Nam,
nhân ngày Chiến Sĩ Trận Vong ( Memorial Day).

2.- Thống Đốc DeSantis đã ra một sắc lệnh các trường trung học
phải dạy học sinh về các sắc dân Mỹ gốc Châu Á, Thái Bình Dương.

Xin mời Quý Vị theo dõi bản tin bên dưới để tường..

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C

Xin hân hoan chúc mừng Quý Cựu Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa,
nay là cư dân của tiểu bang nắng ấm, tình nồng Florida..

Xin chân thành cảm tạ Niên trưởng Hải Quân Chu Bá Yến đã báo tin vui..

Trân trọng.

**************************************************************