PHV -> Hương Trà Blao

Hồi tưởng thuở ngày xưa

Xin gởi đến Diễn Đàn "Hương Trà Blao" để tùy nghi.
Kính mời quý anh chị cùng đọc… để ít nhiều nhớ về
thời thanh xuân… an cư lạc nghiệp của miền Nam
Cộng hòa mà chúng ta được sinh ra và lớn…
Kính chúc tất cả bình an khỏe mạnh.

DTDB

You received this message because you are subscribed to the Google Groups "PhucHungViet" group.

HƯƠNG TRÀ BLAO.doc