Những bản tin liên quan đến bịnh Phong cùi ( Leprosy / Hansen ), đang xuất hiện vài đ ịa phương tại Hoa Kỳ, đặc biệt miền Trung Florida…

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH….

Những bản tin liên quan đến bịnh Phong cùi ( Leprosy / Hansen ),
đang xuất hiện vài địa phương tại Hoa Kỳ, đặc biệt miền Trung Florida…

Xin kính mời Quý Vị theo dõi để tường và phổ biến rộng rãi..

Xin bảo trọng..

BMH ///

Washington, D.C

Vì Biên giới mở cửa, Đại dịch tiếp theo có thể là bệnh phong cùi…

Cơ quan CDC đã đưa ra một cảnh báo rằng bệnh phong cùi đang gia tăng ở miền Trung Florida, đồng thời cảnh báo thêm rằng căn bệnh này có thể trở thành bệnh dịch ở tiểu bang này. Sự gia tăng các trường hợp mắc bệnh phong cùi ở miền Trung Florida vào năm 2020 chiếm 81% các trường hợp được báo cáo trong tiểu bang và 1/5 các trường hợp trên toàn quốc.

Trong khi các phương tiện truyền thông nhanh chóng loan tin sự gia tăng số ca mắc bệnh phong cùi được báo cáo ở Florida, thì phần lớn họ lại phớt lờ sự gia tăng các trường hợp bệnh ở California, Texas và New York.

Trước khi Florida được chú ý, các chuyên viên y tế đã xác định chính xác sự lây lan của căn bệnh này đối với khách du lịch đến Hoa Kỳ. Tuy nhiên, do tình trạng nhập cư không được kiểm soát khắp các tiểu bang biên giới và các tiểu bang bị ảnh hưởng bởi lượng người nhập cư đông đúc, và CDC trở thành một người xấu mới bị đổ lỗi.

Thanks to Open Borders, the Next Pandemic May Be Leprosy

The CDC has issued a report warning that leprosy is on the rise in Central Florida, further cautioning that the disease may become an endemic in the state. Central Florida’s rise in leprosy cases in 2020 accounted for 81% of reported cases in the state and one-fifth of cases in the nation.

While the media is quick to point out Florida’s rise in reported leprosy, they are largely ignoring an increase in cases in California, Texas, and New York.

Prior to the spotlight on Florida, experts pinpointed the spread of the disease to travelers coming into the U.S. In the light of unchecked immigration throughout border states and states affected by heavy immigrant populations, however, the CDC has a new villain to blame.

Xn mời Quý Vị xem tiếp nguyên văn bản tin ở dưới:

https://theteapartydaily.com/thanks-to-open-borders-the-next-pandemic-may-be-leprosy/

******************************************************

Khi các trường hợp bệnh phong cùi gia tăng ở Florida, những điều bạn phải biết về căn bệnh truyền nhiễm này.

SHIV SUDHAKAR

7 tháng 8 năm 2023 lúc 7:59 sáng

Các chuyên gia cảnh báo rằng một trong những bệnh truyền nhiễm lâu đời nhất trong lịch sử – bệnh phong cùi, còn được gọi là bệnh Hansen – hiện có thể trở thành bệnh dịch ở Florida, theo một báo cáo gần đây.

Báo cáo cho biết thêm, từ năm 2015 đến 2020, 34% trường hợp mới ở Hoa Kỳ dường như mắc phải tại địa phương mà không có yếu tố rủi ro truyền thống là du lịch quốc tế, nơi có dịch bệnh lan rộng.

Báo cáo được công bố trên tạp chí Các bệnh truyền nhiễm mới nổi của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC).

Các trường hợp mới đã tăng chậm trong 20 năm qua ở Hoa Kỳ, đặc biệt là ở các tiểu bang phía đông nam trong thập kỷ qua.

Vào năm 2020, 159 trường hợp đã được báo cáo ở Hoa Kỳ, với 81% trường hợp mới được báo cáo ở miền trung Florida, theo Chương trình Bệnh Hansen Quốc gia.

As leprosy cases rise in Florida, what you must know about the infectious disease

SHIV SUDHAKAR

August 7, 2023 at 7:59 AM

Experts warn that one of the oldest infectious diseases in history — leprosy, also known as Hansen’s disease — now may be endemic in Florida, according to a recent report.

From 2015 to 2020, 34% of new cases in the U.S. seem to be acquired locally without the traditional risk factor of international travel, where there is widespread disease, the report added.

The report was published in the journal Emerging Infectious Diseases by the Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

New cases have been slowly rising for the last 20 years in the U.S., particularly in the southeastern states in the past decade.

In 2020, 159 cases were reported in the U.S., with 81% of the new cases reported in central Florida, according to the National Hansen’s Disease Program.

Xn mời Quý Vị xem tiếp nguyên văn bản tin ở dưới:

https://www.aol.com/news/leprosy-cases-rise-florida-must-115928733.html