Hai bộ hình phóng sự buổi quyên góp cứu trợ Maui – Hawaii của Nhà Việt Nam, ngày 27/08/2023, tại Trung Tâm Eden, Falls Church, Virginia…

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH….

Hai bộ hình phóng sự buổi quyên góp cứu trợ Maui – Hawaii của Nhà Việt Nam,
ngày 27/08/2023, tại Trung Tâm Eden, Falls Church, Virginia…

** Nếu ở xa Quý Vị cũng có thể giúp, gởi tiền về cho Nhà Việt Nam theo cách thức dưới đây.

Chân thành cảm tạ..

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C