Gieo hận thù, nhận quả đắng

T/G quý Chiến hữu & ACE,

"Góc nhìn NTT" hôm nay được 5 ngày tuổi, chưa có nhiều người biết.

Khác với "Diễn đàn KBC" là nơi họp mặt của các cựu chiến binh, quân cán chính Việt Nam Cộng Hoà. "Góc nhìn NTT" bao gồm tin tức chính trị Mỹ & Việt, y khoa sức khoẻ, nghệ thuật sống an vui, và nhiều đề tài văn hoá xã hội khác. Chúng tôi tha thiết mời quý vị tham dự, và rất vui nếu được mọi người giúp cho bằng cách:

1) Subscribe, để Youtube không làm khó khăn như kiểm duyệt …
2) Nhấn nút "Like" để tiếp thêm nghị lực cho người lính già.
3) Giới thiệu đến thân hữu khắp năm châu.

Chúng tôi đang thực hiện các thủ tục để có thể trực tiếp phỏng vấn quý khán thính giả, xin cho một hai tuần để làm. Các vị khách mời đã có trên danh sách, nhưng phương tiện kỹ thuật chưa xong. Mong quý vị thông cảm.

Xin mời theo dõi chương trình ngày Thứ tư 13/9/23.

https://www.youtube.com/@GocNhinNTT

Thân chúc quý vị một ngày an vui và sức khoẻ.

tuấn
diendankbc