Chuyện ông Trump có nên ra làm chủ tịch HV không?

Bạn thân mến,

Anh PDC có gửi cho tôi một câu hỏi về chuyện ông Trump có nên ra làm chủ tịch HV không?

Để trả lời câu hỏi này, xin bỏ ra ngoài những điều dính dáng đến luật lệ vì tôi không đủ sức hiểu hết các khía cạnh luật pháp đó.

Cho nên, để làm đơn giản vấn đề và với kiến thức của cá nhân tôi, xin được phép đưa ra những suy nghĩ không dính dáng gì đến luật lệ .

Tôi nghĩ ra sườn bài với 2 câu hỏi duy nhất: KHÔNG NÊN hay CÓ NÊN sau đây: