Chiếc Nón Sắt Trên Đồi Hoang – Thơ Trần Quốc Bảo

Inline image

Chiếc Nón Sắt Trên Đồi Hoang

Chiếc nón sắt,
Mang vết đạn thù,

Nằm cô quạnh,

Trên đồi hoang vu

Ôm trong lòng nón,

Niềm u uất buồn!

Có đêm giông bão mưa tuôn,

Ầm ầm sấm chớp, gọi hồn chinh nhân!

Như bom rơi trước mặt!

Như pháo nổ thật gần!

Kìa Hồn Chiến sĩ hiện thân…

… nón sắt trên đầu…

Oai hùng giữa ánh hỏa châu sáng lòa !!!

Inline image

Đêm nào… như mới đêm qua,

Hàng hàng lớp lớp xông pha trận tiền.

Bây giờ nón sắt ngủ yên,

Anh Hồn Tử Sĩ về miền hư vô

Có đêm lạnh giá,

Dưới ánh trăng mờ…

Hồn về tìm nón, mơ hồ hiển linh.

Dâng lên Tổ Quốc điêu linh,

Chiếc nón sắt

Của người chiến binh

Đó là kỷ vật hi sinh cuối cùng !!!

Inline image

Có đêm gió bấc lạnh lùng.

Gió lùa qua vết đạn,

Như tiếng nhạc hùng xuất quân!

Này Hồn chinh nhân…

Hãy vào lòng đất nhé!

Ngủ yên trong trái tim Mẹ Việt Nam.

Hiển linh trên lá cờ vàng,

Ba dòng máu đỏ hiên ngang oai hùng!

Inline image

Rồi nữa, một mai…

Chiếc nón sắt mang vết đạn thù,

Chìm trong cát bụi,

Phủ kín lá rừng,

Muôn đời nằm trong Quân Sử,

Sống cùng thiên thu…

Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia

Địa chỉ điện thư của tác giả:

quocbao_30

Xin kính chuyển.

**********************

Bài thơ tuyệt vời…hình ảnh một chiếc nón sắt có vết đạn nằm lẻ loi …một "niềm u uất buồn"…

Minh Ánh kính xin mạn phép đáp lễ chú Trần Quốc Bảo:

Chiều ảm đạm

Khói sương mây mù

Chiếc nón sắt

Nằm lặng lẽ

Gió thổi vi vu

Lùa trong lỗ đạn

Sinh tử vô thường

Dế kêu than thở thê lương,

Oan hồn tử sĩ dặm trường phất phơ!

Vang rền bao tiếng súng!

Tiếng đạn pháo chuyển rung!

Một thời oanh liệt hào hùng…

…nón sắt tận trung…

Giữ gìn tổ quốc vẫy vùng chí trai !!!

Đời đời công trạng khắc ghi

Vô danh chiến sĩ, sử thi lưu truyền.

Minh Anh Truong Nguyen

VACA
Liên Minh Bảo Hiến Mỹ Gốc Việt
(813) 570-0122