V/V một “ông sư” giả hay thật ?, hổ mang hay quốc doanh của vẹm ?

Thưa Quý Đồng hương, Quý NT và CH…

Trong những ngày gần đây có một “ông sư” giả hay thật ?, hổ mang hay quốc doanh của vẹm ?

xuất hiện tại Trung Tâm Thương Mại Eden với mục đích quyền tiền”xây chùa”..

Xin xem hình có đính kèm.

Cô Lê Bích Phượng đài truyền hình VATV-HTĐ có dịp tiếp xúc với ông ta..vào hôm Chủ Nhật 15/10/2023,

và sau đó có báo cho Manager của Eden..được biết.

Sáng hôm nay 18/10/2023, Văn phòng của Ông Alan Frank Vice President và Manager Trung tâm Eden,

có text báo cho chúng tôi biết:

Manager Eden đã cấm ông ta lai vãng ( banned ) tại Trung tâm, và yêu cầu Cộng đồng cho họ biết,

nếu “ông sư” vẫn còn tiếp tục đến quyên tiền tại đây..

Xin vội báo tin để Quý Vị được rõ..

Sẽ phổ biến bản tin, bài viết chi tiết của Cô Lê Bích Phượng .

Trân trọng ,

BMH ///

Washington, D.C