Chồng là gì? Vui luôn là chính!

Nhân tiện gởi vào tấm hình chụp sáng nay trước cửa tiệm CAN DO, 100 yen store ở Shinjuku. Mời ACE nhin` kỹ hình và đoán câu chuyện cho vui, vui luôn là chính !

Chồng là… là cái chi chi ?
Khi vui thì đứng buồn thì nhão thiu

kmh
Chồng là gì? Hãy đọc các định nghĩa của các bà ở mọi thành phần xã hội!!! Vui luôn là chính!

Hãn.

Nhà nữ triết học khẳng định: "Chồng là một dạng vật chất, nó không bao giờ bị mất đi, chỉ chuyển từ ‘người’ này sang ‘người’ khác".

Nhà nữ vật lý học thì nói: "Chồng chịu ảnh hưởng rất lớn của lực ‘vạn vật hấp dẫn’, khi xa thì hút khi gần thì đẩy".

Cô nhân viên y tế thì cảnh báo: "Chồng là một loại vi khuẩn hay ‘lờn thuốc’, rất khó trị".

Cô nhân viên ngân hàng thì than vãn: "Chồng là chuyên gia vay nóng, nhưng khả năng chi trả thì không có".

Chị nông dân thì thú nhận: "Chồng là ‘lúa giống’, nếu ta không tranh thủ ‘sạ’ hết ở ruộng mình, có nguy cơ bị chị hàng xóm mượn giống".

( Sưu tầm…phào )

https://freedom-vaca.org/vaca-blog-tieng-viet-nam/

https://freedom-vaca.org/vaca-main-blog-english-articles/