Gửi Lại 5 Clips trong 4 shows Sean Le phỏng vấn NTCC Phạm Gia Đại

Kính mời quý vị xem lại 5 clips trong 4 shows mà Sean Le đã phỏng vấn Phạm Gia Đại về cuốn Hồi Ký "Những Người Tù Cuối Cùng". Những chặng đường gian khổ và chết chóc kéo dài 17 năm trong những lao tù khổ sai của cộng sản giam giữ quân dân cán chính VNCH, sau ngày Sài Gòn sụp đổ.
Channel cũ của Sean Lê đã bị đánh sập, và Sean Lê mới tìm lại được trên FB và upload lên lại 5 clips này. Nhân tiện, cũng gửi đến quý vị channel mới của Sean Lê.

https://www.youtube.com/watch?v=beIPU8wPW3o

https://www.youtube.com/watch?v=5hM6lYkiOCI

https://www.youtube.com/watch?v=CfovEy4Kxvg

https://www.youtube.com/watch?v=7e1Bc6VFH8Y

https://www.youtube.com/watch?v=jZLSonoAQWE

Và đây là link của kênh YouTube mới của Sean Lê:
https://www.youtube.com/channel/UCFKux_Nnxx2bOLZsoAk0-pw

Signatures

Phạm Gia Ðại

Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt

(Vietnamese American Conservative Alliance)

Trang chủ: https://freedom-vaca.org/

Trang của PGD: https://freedom-vaca.org/pham-gia-dai-video/