Vaca Một số sinh hoạt của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia trong vùng Thủ đô HTĐ và Phụ cận, trong những ngày sắp đến…

Xin kính, thân chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH…

Một số sinh hoạt của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia trong vùng Thủ đô HTĐ và Phụ cận,
trong những ngày sắp đến…

Xin kính mời Quý Vị ghi nhớ ngày, ủng hộ và tham dự..

Chân thành cảm tạ.

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C

From: Anh Tu Do <

To:
Sent: Monday, October 16, 2023 at 02:59:46 PM EDT
Subject: Thư Mời Tham Dự Lễ Tưởng Niệm 60 Năm Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm

** Ngày Thứ Bảy, 4 tháng 11, 2023.

** Lễ Tưởng Niệm 60 Năm Ngày Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị thảm sát..
do đoàn TTN Đa Hiệu HTĐ và Phụ cận tổ chức..

From: Anh Tu Do <>
To:
Sent: Sunday, October 15, 2023 at 08:24:00 PM EDT
Subject: Re: Thư Mời Tham Dự Ra Mắt Sách ngày 12 tháng 11 năm 2023

** Buổi Ra Mắt Sách Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam,
do đoàn TTN Đa Hiệu HTĐ và Phụ cận tổ chức..

Ngày Chủ Nhật, 12 tháng 11, 2023

Đính kèm và xin mời đọc bài Thiếu Úy Chín Ngày trích trong sách TVBQGVN trang 423 – 427.

Hy vọng gặp được nhiều quý Cô, Chú, Bác cùng Anh, Chị, Em trong ngày 12 tháng 11 sắp tới đây.

**************************************************************************************