Những Dòng Sông Nhuộm Máu – DML

Điệp Mỹ Linh

Đoàn chiến đỉnh thuộc Giang Đoàn 26 Xung Phong rời sông Hậu Giang, rẽ vào kinh Cái Sắn, giang hành về hướng Rạch Giá. Từ Rạch Giá, đoàn chiến đỉnh lầm lũi tiến trên sông Cái Lớn. Khi đến Kinh Ngang, đoàn chiến đỉnh phát hiện chướng ngại vật chắn ngang sông, phía trên gắn hình đầu lâu và hai xương chéo nhau. Hai chiếc LCVPs (Tiểu Vận Đỉnh) vượt lên, thực hiện công tác gỡ mìn.

Xin xem tiếp toàn bài đính kèm

https://freedom-vaca.org/vaca-blog-tieng-viet-nam/

https://freedom-vaca.org/vaca-main-blog-english-articles/

NHỮNG DÒNG SÔNG NHUỘM MÁU.pdf