Tin chiến sự giữa Israel và bọn Hamas… đã qua ngày thứ 28, với quan ngại Hezbollah sẽ vào cuộc, tấn công Israel…

BMH ///

Washington, D.C

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH…

1.- Tin chiến sự giữa Israel và bọn Hamas… đã qua ngày thứ 28,
với quan ngại Hezbollah sẽ vào cuộc, tấn công Israel...

2.- Xin mời Quý Vị xem và nghe phần trả lời của Elon Musk ,về tên già, phá hoại thiên tả George Soros..

Xin mời Quý Vị theo dõi để tường..

Trân trọng..

Israel At War Day 28 | Is Hezbollah Joining the War with Israel?

https://www.youtube.com/watch?v=_YY43AqOwO8&t=15s&ab_channel=CBNNews

** Xin mời Quý Vị xem và nghe phần trả lời của Elon Musk ,
về tên già, phá hoại thiên tả George Soros..

Elon Musk on Soros :

Watch the interview on Instagram:

https://www.instagram.com/reel/CzHZwwsoBKU/?igshid=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D