Cuộc chiến giữa Do Thái và Hama s đã bước sang ngày thứ 29. Lo ngại rằng các cuộc bạo động ở West Bank sẽ bùng nổ mãnh liệt…

BMH ///

Washington, D.C


Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH…

Cuộc chiến giữa Do Thái và Hamas đã bước sang ngày thứ 29.
Lo ngại rằng các cuộc bạo động ở West Bank sẽ bùng nổ mãnh liệt…

Xin mời Quý Vị theo dõi để tường..

Trân trọng.

Thủ tướng Do Thái Netanyahu bác bỏ đề nghị của Biden: Không “tạm ngưng” tấn công bọn Hamas nếu con tin không được thả..

Netanyahu Rejects Biden: No ‘Pause’ in Fighting Without Release of Hostages

Prime Minister Benjamin Netanyahu told his nation on Friday evening that he had refused the Biden administration’s request for a “pause” in fighting, ostensibly for humanitarian purposes.

Netanyahu recounted that he had met earlier in the day with Secretary of State Antony Blinken, and showed him footage of the Hamas attack on Israel on October 7. (Breitbart News was among the first to review that footage last week in Israel.)

Xin click vào link dưới:

https://www.breitbart.com/politics/2023/11/03/netanyahu-rejects-biden-no-pause-in-fighting-without-release-of-hostages/

****************************************************

Cuộc chiến giữa Do Thái và Hamas đã bước sang ngày thứ 29. Lo ngại rằng các cuộc bạo động ở West Bank sẽ bùng nổ mãnh liệt…

Israel At War Day 29 | Fears that Violence in the West Bank Could Spike

Xin click vào link dưới:

https://www.youtube.com/watch?v=gzCdkCY3erI&t=6s&ab_channel=CBNNews

****************************************************

Quân đội Do Thái (IDF) cho biết những kẻ khủng bố Hamas tấn công hành lang di tản của thường dân Palestine. (hành động như cộng phỉ đối với đồng bào của chúng ta trước 30/4/1975).

WATCH: Hamas Terrorists Attack Evacuation Corridor for Palestinian Civilians, Israel Defense Forces Say

Xin click vào link dưới:

https://www.breitbart.com/national-security/2023/11/04/watch-hamas-terrorists-attack-evacuation-corridor-for-palestinian-civilians-israel-defense-forces-say/

****************************************************

Ở Thủ đô HTĐ đám đông biểu tình ủng hộ Palestine hô to ‘Intifada’ chống lại Israel.

WATCH: Pro-Palestinian Demonstrators Call for ‘Intifada’ Against Israel in Washington D.C.

Xin click vào link dưới:

https://www.breitbart.com/politics/2023/11/04/watch-pro-palestinian-demonstrators-call-for-intifada-against-israel-in-washington-d-c/

****************************************************