Thư Mời Tham Dự Buổi Ra Mắt Sách “Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam” – Chúa Nhật 12 tháng 11

BMH ///

Washington, D.C

Kinh chuyển đến Quý Vị, Quý Niên trưởng và Chiến hữu,
đặc biệt Quý Vị hiện đang cư ngụ trong vùng Thủ đô HTĐ và khu vực phụ cận..

Buổi Ra Mắt Sách:
Tác phẩm – Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam..

Do Cựu SVSQ Võ Nhẫn, K. 20 biên soạn..

Sự tham dự của Quý Vị sẽ là một món quà tinh thần quý giá dành cho Ban Tổ Chức,
và Cựu SVSQ Võ Nhẫn, đã dành nhiều thời gian, và công sức biên soạn tác phẩm..

Hân hoan đón chào Quý Vị, Quý NT và CH…

Trân trọng kính mời..